Thứ Năm, 01/06/2023, 03:15

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật, UBND tỉnh phân công lại người điều hành

1 tuần sau khi ông Võ Ngọc Thành- Bí thư ban cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật cách chức đảng ngày, 22/8 vừa qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai họp, phân công lại công tác của các Phó Chủ tịch tại cơ quan này.

Cụ thể, theo kết quả cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai ngày 22/8, UBND tỉnh Gia Lai phân công nhiệm vụ giải quyết các lĩnh vực tới giữa tháng 9/2022. Theo đó, ông Đỗ Tiến Đông- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai được uỷ quyền lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, nhiệm vụ thuộc quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Đông trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quản lý ngân sách, tài chính, tín dụng; phê duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, ngoại giao; công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra; tư pháp; xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phê duyệt, điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên môi trường; xây dựng phát triển hợp tác xã; công tác dân tộc; các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, nông thôn mới; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, lao động việc làm; y tế dân số, gia đình và trẻ em; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; báo chí, văn hoá; các vấn đề nhân quyền, hoạt động tôn giáo. 

Ông Hồ Phước Thành- Phó Chủ  tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp gồm: kế hoạch, tài chính, công thương, các nguồn đầu tư tài chính; công thương, dự trữ nhà nước, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường; sắp xếp và phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; giao thông vận tải.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 16/8 của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai 2 nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đã bị kỷ luật vì vi phạm các nguyên tắc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp, trong quản lý, điều hành thực hiện một số dự án trên địa bàn. Cá nhân ông Võ Ngọc Thành trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng của cơ quan này bị kỷ luật cách chức.

Cùng với đó, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gồm ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên cũng bị Uỷ ban Kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo vì các vi phạm./.

Thông tin thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC