Thứ Bảy, 25/03/2023, 08:45

Quốc hội khóa XV bầu 4 Phó Chủ tịch

Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Chiều 20/7, bằng hình thức bỏ phiếu kín, 96,79% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các Phó chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

Sáng nay (20/7), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, 466/466 đại biểu có mặt tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội được quyết định là 4 người, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18 người.

Như vậy, trong 4 người được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải là Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV tái cử.

Nhân sự mới là ông Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ thay thế ông Đỗ Bá Tỵ – Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV hiện không còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, trình độ Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Tiến sĩ Luật học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Khắc Định từng giữ chức vụ Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Tín dụng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Đức Hải từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Thượng tướng Trần Quang Phương được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ông Trần Quang Phương sinh ngày 6/5/1961, quê quán phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Quang Phương là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Quang Phương từng giữ các chức vụ: Chính ủy Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Thông tin thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC